Digital biografprojektor

Det är många som undrar varför vi inte har något filmprogram denna vinter.
Svaret är att vi så småningom, förhoppningsvis senast i april,
kommer att ha en ny riktig digital biografprojektor installerad. En sådan som
alla biografer i drift har. Detta kommer sedan att ge oss tillgång till hela det
utbud av biograffilm som erbjuds i Sverige.

Det är en lång och ganska omständlig process det här med ansökan om pengar
till Svenska Filminstitutet i oktober 2017 och efter bordläggning av ansökan
ett slutligt beslut om stöd i januari. Därefter en hel del hantverk där bl.a. en ny
stor projektionsöppning precis upptagits i den 60 cm tjocka maskinrumsväggen
och sedan ska en stabil hylla tillverkas och sättas upp på maskinrumssidan där
den dyrbara projektorn så småningom ska få sin placering. En logistisk nöt att
knäcka har varit att vi inte vill göra någon förändring i den ursprungliga museala
föremålsplaceringen i maskinrummet. Museet ska precis som tidigare represen-
tera tider som flytt men nu med ett så smidigt som möjligt infogat tillskott av nu-
tidens state of the art så att säga.

Den nya projektorn är beställd och kommer att levereras från USA i april.
Dessutom har vi precis i slutet av februari nu också fått en ny filmduk från England
levererad. Den ska nu spännas upp på väl förberedda metallskenor och sedan undan
för undan under några veckor efterspännas för att om en eller annan månad vara
redo att matcha kraften i den nya projektorn.

Vi tror det blir bra det här. Hav tålamod kära publik – it`s a dream coming true.