Upphovsman till museet är film och TV-fotografen Erik Wester (1931-1997) vars donerade samlingar utgör grunden för det museum som invigdes den 11 januari 1989. Vid Filmgalan 1995 erhöll museet en Guldbagge med följande motivering: ”1994 års Guldbagge har av Filminstitutet tilldelats Säters Film & Biografmuseum för dess fina prestation av den rörliga bildens historia”