Adress:
Säters Biograf & TV museum Järnvägsgatan 26
783 30 Säter

Besöksadress:
Järnvägsgatan 26 , Säter

Museiföreståndare:
Stefan Lindfors 0225 – 533 75

e-post:
info@biografmuseet.se

Vägbeskrivning:

Från norr:
Rv 70 förbi trafikljuskorsning i centrala Säter,
sväng höger nästa korsning, som är en rondell, och omedelbart höger in på lokalgata. Efter ett par hundra meter sväng vänster uppför Fabriksgatan och in på Folketshus parkering till höger.

Från söder:
Rv70 sväng vänster i första korsningen, som är en rondell, sedan omedelbart till höger in på lokalgata. Efter ett par hundra meter sväng vänster uppför Fabriksgatan och in på Folketshus parkering till höger.
Parkering: Parkera på Folkets Hus parkering som ligger granne med yxfabriken.